GV CVA 2018

Generalversammlung CVA 2018 Palazzo Colombino

Impressionen von der CVA-Generalversammlung im Palazzo Colombino in Basel.

(Bilder: Tobias Sutter)