Young Stage 2011

Preisträger : Simon Nadeau, Kanada (Leiterakrobatik)